Kontaktpersoner


Birgitte Søgaard birgitte.soegaard@live.dk

Spørgsmål og ideer samt kontakt for facebook medlemHenrik V. Jørgensen henrikvj@outlook.com

Rangliste og kapsejladser samt kontakt for facebook medlemDansk 2 Star Mestre 2012

Dansk 2 Star Mestre 2012
Ken Lauritzen og Morten Galskov

Dansk 2 Star Mestre 2011

Dansk 2 Star Mestre 2011
Allan og Dan Ibsen blev årets vindere af Dansk 2 Star Mesterskab. De sejler i XDream.

torsdag den 1. september 2011

Mesterskab og rangliste efter Watski2Star 2011

1/9 2011. Efter en spændende, blæsende, våd (i mere end een forstand!) og festlig Watski2Star i Helsingør bringer vi her en opdateret rangliste og den endelige stilling i mesterskabet, hvor de nye mestre Allan- og Dan Ibsen blev hyldet på behørig vis!

Endelig stilling dansk 2Star mesterskab 2011 :

1. Allan Ibsen (60-36-0-64) : 160
2. Jens E. Thage (48-52,5-42-56) : 156,5
3. Per Risvang (0-42-0-80) : 122
4. Birgitte Søgaard (0-26,3-0-0) : 26,3

Tallene i parentes angiver resultaterne i de tællende sejladser : Fyn Rundt, Aarhus2Star, Hesselø Rundt og Watski2Star. Det sidste tal på hver linje er summen af de 4 sejladser fratrukket dårligste resultat.

Rangliste pr 1/9 2011:

1. Allan Ibsen 466,5
2. Jens E. Thage 430,5
3. Per Risvang 307 (+1)
4. Michael Møllmann 295(+1)
5. H.-P. Johansen 280 (+1)
6. Jann Klausen 264 (-3)
7. Morten Galskov 234 (+4)
8. Henrik Jørgensen 207,5 (+2)
9. Flemming Hansen 189,8 (-2)
10. Michael M. Andersen 187,4 (-2)
11. Ole Jessen 176 (-2)
12. Michael Ring 154,7
13. Erik Berth 146 (+5)
14. Jan Hansen 135,7 (-1)
15. Kim Henriksen 135 (-1)
16. Peter b. Mikkelsen 128 (-1)
17. Birgitte Søgaard 95,2
18. Peter Buhl 80

lørdag den 27. august 2011

Generalforsamling 2011

Et kort referat af generalfosamlingen, som blev afholdt lørdag d. 20 august i Helsingør.
Det blev besluttet at Mesterskabsserien til næste år 2012 vil bestå af følgende sejladser: Classic Fyn Rundt, AFI Marine Århus 2 Star og Watski 2 Star, da alle disse 3 sejladser har vist sig stabilt at have mange deltagere og kvaliteten af arrangementerne er helt i top.

På grund af den store administration omkring vedligeholdelsen af medlemslister, blev det besluttet, at alle der deltager i disse sejladser kan indgå i Mesterskabsserien. Vi vil forsøge at finde et par sponsorer, så vi fortsat kan uddele præmier.

Der vil også fortsat være en total rangliste i hvilken alle 2 Star Sejladser i Danmark indgår. Når man kigger på den norske bliver man lidt imponeret, da ca 300 sejlere er registreret på den, men mon ikke vi kan opnå det samme.

Vi vil fortsat arbejde for at støtte klubberne i deres arbejde for at få flere ud at sejle 2 Star ved fx at være behjælpelig med oplysning via nyhedsbreve, koordineringsopgaver etc. Email lister fra sejladserne vil blive benyttet.

søndag den 21. august 2011

Dansk 2 Star Mesterskab 2011

Så blev årets 4 sejladser afviklet (Classic Fyn Rundt, AFI Marine Aarhus 2 Star, Hesselø Rundt og Watski 2 Star). Sejladserne har været afviklet under meget forskellige vindforhold. Startende med næsten ingen vind under Fyn Rundt og afsluttende med kuling under Watski 2 Star. Alle sejladserne har været godt besøgt og meget professionelt afholdt af de respektive klubber. Ikke mindst under Watski 2 Star blev arrangørerne udfordret. Her besluttede man at flytte banen til en bane til Sundet, noget alle sejlerne satte stor pris på da, der var vind af kulingstyrke. Igen i år blev det en meget tæt kamp og først efter sidste sejlads kunne det afgøres til Allan og Dan Ibsens fordel, idet de vandt foran Jens Erik Thage med kun få points forspring. Et stort til lykke til begge både, der gennem hele sæsonen har sejlet fremragende.

onsdag den 17. august 2011

Onsdag 17/8-11

Sidste nyt vedrørende rangliste og stillingen i årets 2Star mesterskab!

Rangliste :

1. Allan Ibsen 402,5

2. Jens E. Thage 374,2

3. Jann Klausen 264

4. Per Risvang 227

5. Michael Møllmann 215

6. H.-P. Johansen 200

7. Flemming Hansen 189.8

8. Michael m. Andersen 187,4

9. Ole Jessen 176

10. Henrik Jørgensen 175,5

11. Morten Galskov 164

12. Michael Ring 154,7

13. Jan Hansen 135,7

14. Kim Henriksen 135

15. Peter B. Mikkelsen 128

16. Erik Berth 126

17. Birgitte Søegaard 95,2

18. Michael S.- Nielsen 72


Årets danske "2Star mesterskab"

1. Jens E. Thage Fyn Rundt 48, Århus 52,5, Hesselø 42, Ialt 142,5

2. Allan Ibsen Fyn Rundt 60, Århus 36, Hesselø 0, Ialt 96

3. Birgitte Søegård Fyn Rundt 0, Århus 26,3, Hesselø 0, Ialt 26,3


Efter Watski2Star fratrækkes dårligste resultat af de 4 gældende sejladser.

torsdag den 28. juli 2011

Generalforsamling

Hermed indkaldelse til generalforsamling ifølge vedtægterne. Den vil blive afholdt i Helsingør Sejlklub i forbindelse med Watski 2 Star lørdag d. 20 august kl 17.00, hvis vejret tillader det. Ellers udskydes til søndag kl 10.00.

KLubben blev oprettet for godt et år siden med henblik på at fremme denne sejladsform og etablere en mesterskabsserie. Begge dele er lykkedes, men man kunne gøre meget mere, hvis der er frivillige til det. Mød derfor op vær parat til at yde dit bidrag til at endnu flere kommer ud at sejle til glæde for os alle.

Generalforsamling.
5.1 Ordinær generalforsamling.
5.1.1 Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt, dog senest den 1. september og indkaldes skriftligt, vedlagt dagsorden med mindst tre ugers varsel.
5.1.2 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Årsregnskab
4 Indkomne forslag
5 Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
6 Valg af formand
7 Valg af et bestyrelsesmedlem og en suppleant
8 Valg af to revisorer og én suppleant
9 Vedtægter
10 Eventuelt
5.1.3 Forslag til ændring af vedtægter, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal følges af en motivering, og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslagene bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.
5.1.4 Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Såfremt et medlem kræver det sker afstemningen skriftligt.
5.1.5 Spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog stemmes der ved ændring af vedtægter og klassebestemmelser iht. pkt. 7.1.

Jann og Preben har indikeret at de ikke ønsker genvalg. Undertegnede er parat til genvalg, men ser også gerne en anden overtage formandsposten. Ønsker dog fortsat at arbejde for sagen.

På bestyrelsen vegne
Birgitte

søndag den 10. juli 2011

Før sommerferien

Vi har nu fået afviklet de 3 første sejladser i mesterskabsserien. De har været sejladser under meget forskellige forhold. Classic Fyn Rundt blev en meget lang sejlads. Den startede i næsten perfekt vejr med fin vind helt til efter Svendborg, men da vi nærmede os Averkakø, så døde vinden og det næste døgn var der stort set intet. Igen i år var feltet af double handed sejlere på over 20 både og blandt de første rundt om Fyn. Ibsen brødrene var først af double handed sejlerne i Xdream stærkt forfulgt af Jens Erik Thage på 2. pladsen i Ca Va, men de brugte omkring 48 timer til turen. Det er en fantastisk sejlads, der på bedste vis præsenterer udfordringerne ved at sejle shorthanded. Sejladsen er relativt lang og med mange kursskift og taktiske udfordringer. Den kan anbefales.

Næste sejlads var AFI Marine 2 Star fra Århus til Ballen og retur. Traditionen tro startede sejladsen i frisk vind, dog langt mindre end sidste år. Til gengæld var der godt med regn, og for de fleste af bådene måtte man krydse hele vejen fra Århus til Ballen, da vinden gik fra østlige retninger til vestlige, og så var der modstrøm. Jeg tror imidlertid, at de fleste fandt turen rigtig god, da den rummede mange taktiske elementer. Næste dag kom belønningen da vi alle efter et kort kryds syd om Samsø kunne sætte spileren og sejle i dejligt solskinsvejr med spiler hele vejen tilbage til den grønne bøje ved skødshoved og derefter på en foran fortværs i mål ved havnen. Det blev igen i år folkebåden Tricky Tr, der vandt, men Ca Va med Jens var meget tæt på.

Den 3. af mesterskabssejladserne var Hesselø Rundt, som sejles sammen med Sjælland Rundt. Her udgør Double Hand feltet en ikke ubetydelig del af det samlede felt og der var fremgang i år i forhold til sidste år. Sejladsen er rigtig fin, den stiller ikke så store krav som Fyn Rundt, da det foregår i åbent farvand og der er mange lige stræk. Turen er kun på 80 sømil, så under gunstige forhold kan de hurtigste nå i mål og få noget nattesøvn. For dem der bruger lidt længere tid kan de lyse sommernætter nydes. Jens var med Ca Va første båd i mål.

Det betyder, at der er ret stor spænding forud for den afsluttende sejlads, der er Watski2Star d. 19 august. Dårligste sejlads kan fratrækkes, men som situationen er nu så fører Jens i Ca Va mesterskabsserien tæt forfulgt af brødrene Ibsen.

I forbindelse med Watski2Star vil specialklubben afholde sin årlige generalforsamling. Få derfor bragt dit medlemsskab i orden så du kan deltage og være med til at udvikle double hand sejlads i Danmark. Vi har brug for flere hænder, så vi kan gøre mere for udbredelsen og for at skabe gode aktiviteter.

DS har besluttet lige at vente lidt med et specielt mål for double handed, da effekten efter nogle test beregninger ikke viser sig at stå mål med besværet for klubberne. Det er ikke glemt.

torsdag den 26. maj 2011

Rangliste 2011

Her hvor første 2Star sejlads er afviklet (Vedbæk2Star) og hvor den første af sejladserne, der indgår i mesterskabet, kun er godt en uge væk (Classic Fyn Rundt), vil Dansk 2Star forening gerne barsle med første version af Dansk 2Star rangliste.
Ranglisten er baseret på den norske model, som er udarbejdet af det udmærkede norske sejlmagasin "Seilas". Modellen er baseret på en formel, PxVxDxA, hvor P er point for placering, V er vægtning afsejladsen (hvor svær den er), D, antal deltagere i løbet og A står for hvor gammel sejladsen er, idet man går 4 år tilbage.
Ranglisten skal tages med de forbehold der bl.a. kommer af de vanskeligheder der er forbundet med at finde frem til gamle resultater. F. eks. var det ikke muligt at gå mere end 2 år tilbage på Classic Fyn Rundts nye hjemmeside, og Århus2Star laver resultater uden navn på skipperen. Målet på sigt er en rangliste, hvor alle som har deltaget i en sejlads inden for de sidste 4 år, skal kunne findes på listen.Den liste vi offentliggør nu har ikke alle med, men vi har gjort hvad vi kunne med de forhåndenværende oplysninger (og uden et computer program) og hvis der er nogle der mener de kan blande sig mellem de sejlere vi har på denne første liste er de meget velkommen til at henvende sig. Dansk 2Star rangliste pr 1.juni 2011 :


Plac Skipper Bådtype Point1. Allan Ibsen X362S 366,5


2. Jens E. Thage Luffe 4004 279,7


3.. Jann Klausen Centerline 40 264


4. Michael Møllmann X37 215


5. H.-P. Johansen Omega 42 200


6. Michael M. Andersen X562 195,4


7. Per Risvang Mol.10m 191


8. Flemming Hansen X99spec 189,8


9. Ole Jessen Dehl.34 176


10. Henrik Jørgensen X40 175,5


11. Michael Ring Luffe 4004 154,7


12. Jan Hansen Quantum 45 135,7


13. Kim Henriksen X79 135


14. Peter Beck Mikkelsen First 35 128


15. Erik Berth Swan 45 126


16. Michael Sund-Nielsen Luffe 4004 72


17. Birgitte Søgaard J 105 68,9Det ses tydeligt at der er 2 måder at få en god placering på listen på - enten ved at deltage i mange sejladser med forholdsvis jævne resultater, eller deltage i den samme (betydende)sejlads hvert år med lutter 1. pladser! Men det kender vi jo også fra andre sportsgrene (var der nogen der sagde tennis!).
7/6 : Listen opdateret med resultaterne fra Fyn Rundt - det gav gode point bare at gennemføre denne marathonsejlads, som bare bliver længere og længere for hvert år!

lørdag den 30. april 2011

Dansk Rangliste for alle 2 Star Sejladser

Som en service til alle 2Star sejlads interesserede bringer Dansk 2Star Forening hermed et overblik over de 2Star sejladser, vi for nærværende mener vil blive afholdt i løbet af sæsonen 2011.
Det drejer sig om sejladser, der vil blive afholdt over hele landet i tiden fra den 1. maj til slut september.Ved hver enkelt sejlads nævner vi : Dato for sejladsen, navnet på sejladsen, navnet på evt. hjemmeside og en kort omtale.
Mere fyldestgørende oplysninger kan man selv hente på deres respektive hjemmesider.

1. maj : "Vedbæk2Star" Rundt om Ven, ca 25 sm, start kl 10.

28. maj : "Frederikshavn2Star" Start Kl 8-17 rundt om Hirsholmene.

3.-4. juni : "Classic Fyn Rundt" En del af Fyn Rundt sejladsen, indgår i 2Star mesterskabet.

18.-19. juni : "Aarhus2Star" Rundt om Samsø med overnatning+fest i Ballen, indgår i 2Star mesterskabet.

25. juni : "Elvstrømsails2Starcup" Arrangeres af Middelfart og Fredericia sejlklubber, rundt om Brandsø, Årø og Bågø.

1.-2. juli : "Hesselø rundt two handed" Fra Helsingør. Rundt om Lysegrund og Hesselø. Indgår i 2Star mesterskabet.

13. aug. : "Værftet2Star" Rundt om Mors, pitstop i Vilsund.

19.-20. aug.: "Watski2Star" Rundt om Hall.-V. og Hesselø. Pitstop i Hundested. Tæller i 2Star
mesterskabet.

19.-20. aug. : "Elvstrømsails2Star fra Hals"
Hals-Læsø - 4tim. pitstop Østerby - Hals. Festmiddag i Hals.

28. aug. : "Ærø Øhavet2Star" Rundt i det sydfynske fra Marstal.

3. sep. : "Romsø rundt" fra Kerteminde. Ca 25sm med præmier og spisning efter sejladsen.

25. sep. : "Trekosten2Star" Sejles fra Horsens Sejlklub

Antallet af 2Star sejladser er altså nået op på 12 i løbet af de 5 år der er gået siden
"Watski-" og"Aarhus2Star" startede op i 2006.
Vi håber at alle disse sejladser, og dem der arbejder med dem vil blive belønnet med rigtig
mange deltagere, og opfordrer iøvrigt til at så mange som muligt melder sig ind i Dansk2Star
forening. Der vil blive lavet en samlet rangliste, hvor alle ovennævnte sejladser indgår. Ranglisten vil være inspireret af den norske model som kan ses på deres hjemmeside se link til højre. Som medlem opnår man også muligheden for at kæmpe om titlen Dansk 2 Star Mester og dermed vinde den fine pokal. I denne mesterskabsserie indgår kun de med Mesterskab markerede sejladser og den dårligste sejlads kan trækkes fra i det samlede resultat. Se også listen andensteds på bloggen. For at kunne opnå at vinde pokalen og dermed blive Dansk 2 Star Mester kræves medlemskab af klubben. Kontingentet gik sidste år ubeskåret til præmier og det samme vil være tilfældet i år.

søndag den 10. april 2011

Sikker masteklatring

Når man sejler med en stor besætning er det at få en mand i masten sjældent et stort problem. Hvis der er et ledigt fald så bliver han bare hevet op og opgaven løst. I blæsevejr på åbent hav er det naturligvis altid en udfordring da udsvingene i toppen af en bare 15m høj mast føles ganske voldsomme. Når besætningen kun er på 2 eller kun 1 så er situationen i nogen anden og man må ty til andre teknikker. Scanlico i Herlev lever af at forhandle klatreudstyr til professionelle og uddanne både professionelle og amatører i, hvordan man klatrer sikkert både op og ned. Jeg kan på det varmeste anbefale at tage et kursus hos dem. Har netop været på et endagskursus, hvor man lærer de grundlæggende teknikker og får dem indarbejdet både i deres øvehal, men også på egen båd. At klatre op i toppen af en mast er farligt, men vi gør det alle flere gange i sæsonen, vi ved også at mange er kommet til skade ved det. Et endagskursus koster ca det samme som en rigtig god oppustelig redningsvest, men den viden man får varer hele livet. Scanlico Denmark A/S Marielundsvej 48 A 2730 Herlev www.scanlico.dk

lørdag den 15. januar 2011