Kontaktpersoner


Birgitte Søgaard birgitte.soegaard@live.dk

Spørgsmål og ideer samt kontakt for facebook medlemHenrik V. Jørgensen henrikvj@outlook.com

Rangliste og kapsejladser samt kontakt for facebook medlemDansk 2 Star Mestre 2012

Dansk 2 Star Mestre 2012
Ken Lauritzen og Morten Galskov

Dansk 2 Star Mestre 2011

Dansk 2 Star Mestre 2011
Allan og Dan Ibsen blev årets vindere af Dansk 2 Star Mesterskab. De sejler i XDream.

søndag den 4. april 2010

Rangliste regler

I Norge har man gennem en årrække udviklet følgende system for ranglisten. Skal vi bruge det samme i vores første sæson. De er relativt komplicerede. Vi har foreslået at lade de 3 største sejladser indgå til en start, men i princippet skal alle sejladser med, der kan leve op til nogle endnu ikke definerede kvalitetskrav da formålet er at få så mange ud at sejle som muligt. Vi må dog starte et sted. Deltag i debatten.

Ranking-regler
SEILmagasinet Shorthanded Ranking 2010Pr. 10. februar 2010.
SEILmagasinet Shorthanded Ranking består av to separate lister:A. RankingDette er en kontinuerlig rankingliste som har som målsetning å gi et langsiktig bilde av seilerne. Rankingpoeng som oppnås, har gyldighet i fire år, men har fallende verdi. Se aldersfradrag pkt. 5. Alle poengivende regattaer teller med på Rankingen.B. Årets ShorthandedseilerI listen Årets Shorthandedseiler er det kun seilaser innen samme år som teller. For hver enkelt seiler teller de fire mest poengivende regattaene. A = 1 i poengformelen.C. Poenggivende regattaer i 2010 (foreløpig):
Endelig liste vil foreligge 1. mai 2010.
Dato
Regatta
Arrangør
Vekttall
08.05
Trondhjem Shorthanded Vår
Trondhjems Seilforening
0,50
12.05
Helly Hansen Skagen Race
Bærum Seilforening
1,00
13.05
SPV Huftarøy Rundt
Os Seilforening
0,50
19.05
Seilmakeren Doublehanded
Askøy Seilforening
1,50
28.05
Softspring Nordland Offshore Race
Bodø Seilforening
1,00
28.05
Oslofjorden Rundt
Asker Seilforening
0,50
29.05
Smøla Rundt
Kristiansunds Seilforening
0,75
05.06
Breidangen Rundt
Holmestrand Seilforening
0,50
16.06
Sjøassistanse Shetland Race
Hordaland Seilkrets
1,15
16.06
Watski Skagerrak TwoStar
Fredrikstad Seilforening
1,75
02.07
Bohusracet
Segelsällskapet Viken/Ägir
1,00
12.08
Hankø OneStar
Fredrikstad Seilforening
1,50
14.08
Trondhjems Shorthanded Høst
Trondhjems Seilforening
0,50
28.08
Hollænderseilasen
KNS
0,50
Dato
Ikke bekreftet


Rankingregler1. PoengformelPoeng i en regatta gis etter følgende formel:P x V x D x A2. FormelforklaringP = PlasseringspoengV = VekttallD = DeltagerfaktorA = Aldersfradrag 3. PlasseringspoengPoeng gis til de 12 beste innen hver av de aktuelle klassene i hver regatta.1. plass = 100 poeng2. plass = 80 poeng3. plass = 70 poeng4. plass = 60 poeng5. plass = 50 poeng6. plass = 40 poeng7. plass = 30 poeng8. plass = 25 poeng9. plass = 20 poeng10. plass = 15 poeng11. plass = 10 poeng12. plass = 5 poeng4. DeltagerfaktorI. I klasser med 1-6 startende, er deltagerfaktoren, 0,7II. I klasser med 7-11 startende, er deltagerfaktoren 0,8III. I klasser med 12–19 startende, er deltagerfaktoren 1,0IV. I klasser med 20 startende eller mer, er deltagerfaktoren 1,2 og øker med 0,01 per deltager, således at 20 startende gir deltagerfaktor 1,20, 21 startende gir deltagerfaktor 1,21, 22 startende gir 1,22 osv.5. Aldersfradrag5.1Poeng som oppnås i en regatta er gjeldende i fire år, men de er gjenstand for aldersfradag.I. 1. år multipliseres oppnådde poeng med 1,0 (A=1)II. 2. år mulitpliseres oppnådde poeng med 0,75 (A=0,75)III. 3. år multipliseres oppnådde poeng med 0,5 (A=0,5)IV. 4. år multipliseres oppnådde poeng med 0,25 (A=0,25)V. 5. år multipliseres oppnådde poeng med 0 (A=0)5.2Det utdeles poeng med 1/10 dels desimal. 1/100 dels desimaler over 0,05 forhøyes.6. Tellende regattaer6.1Innen 1. mai i inneværende år skal tellende ranking-regattaer være fastlagt.6.2Kun regattaer med egne single- eller doublehanded-klasser kan være poenggivende regattaer.6.3I prinsippet kan alle regattaer som oppfyller pkt. 6.2 være rankinggivende, men følgende krav må være oppfylt:6.3.1Arrangør må ha søkt SEILmagasinet om at den blir rankingtellende innen 15. april i inneværende år. For regattaer som foregår i tidsrommet 1. januar til 1. mai, blir fristen 1. november det foregående året.6.3.2Det må ha startet minimum 6 shorthanded-båter totalt i regattaen. Har det deltatt færre er regattaen ikke poenggivende.6.3.3Dersom resultatlisten er mangelfull eller foreligger senere enn 1 uke etter arrangementet, kan regattaen vurderes som ikke tellende.
6.3.4
Det kan ikke være andre tellende regattaer i samme distrikt med vekttall over 0,6 på samme tidspunkt som det skal arrangeres en regatta med vekttall 1 eller høyere.
6.4Alle nye regattaer på SEILmagasinet Shorthanded Ranking får i utgangspunktet et vekttall på 0,5, men det står SEILmagasinet fritt til å justere dette. Følgende faktorer skal i så fall være med i vurderingen:6.4.1DELTAGELSE: Forventet deltagelse6.4.2BANELENGDE: Regattaens lengde 6.4.3KVALITET: Kvaliteten på deltagerne6.5En regatta kan få økt eller redusert vekttall det påfølgende året. Vurdering vil være tilsvarende som i pkt. 6.4.1, 6.4.2 og 6.4.3.7. Kriterier for automatisk økning/reduksjon av vekttall7.1For å øke vekttall fra 0,5 til 0,75 må minst ett av følgende kriterier være oppfylt:7.1.1DELTAGELSE: Antall deltagende båter må være flere enn: a) doublehanded: 40, b) singlehanded: 207.1.2BANELENGDE: Regattabanen må ha en samlet distanse på over 75 n mil7.1.3KVALITET: Regattaen må ha hatt deltagelse av 8 eller flere av de 30 best rankete seilerne på det tidspunktet regattaen pågikk.7.2For å øke vekttallet fra 0,75 til 1,0 må følgende kriterier være oppfylt:7.2.1Minst to av punktene 7.1.1, 7.1.2. og 7.1.3 må være oppfylt. 7.2.2I tillegg må det tredje punktet, som ikke er av de anvendte i pkt. 7.2.1, være oppfylt som følger:7.2.2.1Antall deltagende båter må være større enn: a) doublehanded: 60 b) singlehanded: 30
7.2.2.2Regattabanen må ha en samlet lengde på 150 n mil7.2.2.3Regattaen må ha hatt deltagelse av 12 eller flere av de 30 best rankete seilerne på det tidspunktet regattaen pågikk.7.2.2.4EKSTRA GOD DELTAGELSE: Dersom antall deltagende båter er flere enn a) doublehanded: 80 eller b) singlehanded 40 kan dette erstatte kravet i pkt. 7.2.2.2.
7.2.2.5
Regattaer med over 100 startende båter får automatisk vekttall 1,25 som et minimum, uavhengig av forhåndsannonsert vekttall.
7.3Reduksjon i vekttall med 0,1 det påfølgende året vil bli foretatt dersom kriteriet:7.3.1DELTAGELSE: Antall deltagende båter er undera) doublehanded: 30 båterb) singlehanded: 10 deltagere7.4Ingen regattaer har lavere vekttall enn 0,5.7.5Etter reduksjon kan igjen vekttallet økes opp til nærmeste 1/4-dels tall ved oppfyllelse av pkt. 7.1 eller 7.2.7.6Punkt 7.1–7.3.1 er retningsgivende. SEILmagasinet kan overprøve dette gjennom særskilt vurdering i henhold til pkt 6.4.