Kontaktpersoner


Birgitte Søgaard birgitte.soegaard@live.dk

Spørgsmål og ideer samt kontakt for facebook medlemHenrik V. Jørgensen henrikvj@outlook.com

Rangliste og kapsejladser samt kontakt for facebook medlemDansk 2 Star Mestre 2012

Dansk 2 Star Mestre 2012
Ken Lauritzen og Morten Galskov

Dansk 2 Star Mestre 2011

Dansk 2 Star Mestre 2011
Allan og Dan Ibsen blev årets vindere af Dansk 2 Star Mesterskab. De sejler i XDream.

mandag den 31. december 2012

Godt nytårDagene er allerede tiltaget med flere minutter, og mange af os sidder og drømmer om den kommende sæson, ved at planlægge de sejladser vi gerne vil deltage i.
Takket være klubberne KDY, Helsingør Amatør Sejlklub, Kerteminde Sejlklub og Aarhus Sejlklub, vil det igen i 2013 være muligt, at afholde en Mesterskabsserie for 2 Star Sejlads, der rummer mange elementer. Watski 2 Star får et nyt koncept, der bestemt må hilses velkomment. Man dropper pit stop i Hundested, der i bedste fald kun gjorde sejladsen mere krævende, og så vil man have mulighed for 3 baner. For 2 år siden blev banen lagt ned i Sundet pga meget frisk vejr, sidste år blev banen afkortet pga meget let luft, men begge år fik man afviklet sejladser, der gjorde at de fleste kunne gennemføre, og man kunne også prioritere det sociale samvær. Start formen vil være med omvendt handicap, hvilket er en fornyelse set i lyset af sejladsens længde.
At man ydermere flytter sejladsen fra Helsingør Havn til Rungsted, er bestemt også et plus, da Helsingør Kommune ikke længere synes at se fidusen i de mange sejlere, der tidligere har støttet byen, men tvært imod jager folk væk med en temmelig regid politik omkring havnepenge.
Fyn Rundt der uden tvivl er den smukkeste, giver mulighed for at snuse til sejlads i mørke, og kan på år med stille vejr, også kræve mange timer på vandet. En dansk klassiker, der kan være ganske uforudsigelig, men en skøn sejlads, der for mange af os er startskuddet til sommeren. Sejladsen sejles fra fredag d. 7. Juni. www.c-f-r-dk
Aarhus 2 Star er en etapesejlads, hvor man kun sejler om dagen, men igen i meget naturskønt farvand med mange grunde. En sejlads flere par deltager i, da den ud over mulighed for intens sejlads, også giver mulighed for socialt samvær i Ballen. Så vidt jeg kan se, så har Aarhus Sejlklub endnu ikke annonceret tidspunktet for sejladsen, men lad os satse på det bliver samme weekend som sidst og dermed lige efter Fyn Rundt, 15-16 juni. Følg med på www.aarhus2star.dk
Watski 2 Star, har som nævnt undergået nogle ændringer til det bedre. Sejladsen giver god mulighed for at sejle i mørke, da de lyse nætter er stoppet 2 uger tidligere. Det er også den eneste sejlads, hvor man får lov at sejle i mere åbent farvand og måske ligefrem på dage med lav sigtbarhed ikke vil have landkending. KDY/HAS synes også at prioritere det sociale, og måske nok så vigtigt, at man nogen lunde ved hvornår sejladsen tilstræbes afsluttet, nemlig før middagen lørdag. Sejladsen er d. 22-24 august. www.watski2star.dk
Dansk 2 Star har både en blog og er på facebook. Disse medier giver os mulighed for at kommunikere og påvirke klubberne til endnu bedre sejladser, og måske vigtigere sejlere til at deltage.
 http://facebook.com/groups/Dansk2Star/
 http://dansktwostar.blogspot.com/
Jens og Henrik gør det muligt for os at have en rangliste, og den er ikke begrænset til de 3 omtalte sejladser. Den dækker alle 2 Star Sejladser. For at den kan blive opdateret, og dine resultater som 2 Star Sejler kan blive registreret, skal du bare sende resultatlisten til Jens.
Da vi alle på trods af handicap systemers begræninger ønsker så refærdige sejladser, som muligt, vil vi gerne på facebook starte en debat om, hvad der skal danne grundlaget for udregningerne. For den totale rangliste, bruger vi det norske system, der mere I detaljen er beskrevet både på facebook siden, men også I vores blog, ellers gå direkte til den norske short handed hjemmeside. Princippet er, at sejladserne får en vægtning efter antal deltagere og general kvalitet.
Når det gælder mesterskabsserien, så er denne metode nok ikke helt retfærdig. Vi har forsøgt nogle forskellige modeller over årene, men da deltagerantallet er steget betydeligt, skal disse nok nytænkes, og der ønskes en debat om emnet. Et vigtigt punkt er løbsstørrelserne i sejladserne og disses sammensætning. Ret afgørende faktorer, når man skal se på et samlet resultat.
Hvilke sejladsformer er det vi ønsker? 2 Star giver umiddelbart nogle fordele, men bestemt også nogle sjove udfordringer, som kan forstærkes ved kun at være en om bord, og dermed er den totale frihed til, at gøre som man vil opnået, men er det hvad vi ønsker? Fyn Rundt og Watski 2 Star giver mulighed for at sejle en længere distance, end en dagsejlads giver mulighed for, og dermed opnås en anden form for udfordring. Vores farvand giver os alle muligheder, fra korte dagture, til lange sejladser over åbent hav, men af en eller anden grund er de meget lidt varieret de sejladser, der tilbydes.
Førhen havde man 24 timers sejladser. I dag med adgang til GPS kunne de få et helt nyt udtryk, hvor det bare handled om at udsejle flest sømil på 24 timer. Det ville unægtelig sætte vores handicapsystem under pres, eller måske rettere give nogle sjove sejladser, hvor ingen kunne sige, at de ikke havde fået den vindretning, som deres båd er bedst til??
Aarhus Ballen er et godt exempel på en etapesejlads, men hvad med 3 eller flere etaper, hvor man kunne deltage i en eller flere af etaperne afhængig af tid og bopæl. Danmark Rundt, som etapesejlads, giver mere mening end den existerende Frankrig Rundt. Måske pressen og dermed sponsorer kunne tiltrækkes?
Det er tankevækkende, at 500.000 mennesker møder op når 20 både starter i Vendee Globe. Tror aldrig jeg har prøvet en så fantastisk stemming, som da jeg I November stod på molen og var med til at klappe bådene ud af havnen. Indrømmet det er en særlig sejlads og bådene er helt utrolige, men stemningen på den franske vestkyst er også noget særligt.
Set fra et dansk 2 Star perspektiv tegner 2013 meget positivt idet alle 3 sejladser i Mesterskabsserien sidste år havde fremgang, så hvad skulle forhindre, at det fortsætter, med de 4 klubber, der står bag.
Mvh
Dansk 2 Star